logo

HISTORIE FIRMY

pila
kolo
  Josef Podzimek (1870-1930) Jaroslav Podzimek (1902-1961) Josef Podzimek (*1937)
Zleva: zakladatel firmy Josef Podzimek (1870–1930), druhý majitel firmy Jaroslav Podzimek (1902–1961) a třetí majitel Josef Podzimek (*1937)
Majitelé
Martin, Josef a Jan Podzimkovi

Firmu založil městský stavitel a přísežný odhadce Josef Podzimek roku 1896. Název firmy se postupně měnil, až se ustálil na Josef Podzimek a syn – kruhová cihelna, parní pila, výroba cementového zboží v Třešti.

V roce 1932 došlo v areálu k velkému požáru, který zničil cihelnu, pilu a truhlárnu. Z původně malé stavební firmy se podnik rozrostl tak, že v roce 1948 disponoval kromě základní stavební výroby s příslušným zázemím a pilou, také dvěma cihelnami a výrobou cementového zboží. Od znárodnění prošla firma různými peripetiemi a několikrát změnila název.

roce 1993 byla dokončena privatizace ve prospěch původního majitele Josefa Podzimka, na kterého byl podnik přepsán již v roce 1945. Firma se vrátila k dřívějšímu názvu, tentokrát Podzimek a synové s.r.o., a tak zůstala zachována tradice firmy. Ing. Josef Podzimek (*1937) a synové Ing. Jan Podzimek (*1962, + 2007) a Ing. Martin Podzimek (*1965) založili v roce 1994 akciovou společnost P&S se sídlem v Praze a v roce 1995 byla dokončena privatizace druhé části původní firmy, která je zapsána v podnikovém rejstříku pod názvem Strojírny Podzimek, s.r.o. se sídlem v Třešti.

Tak vzniklo Seskupení firem Podzimek, které v roce 1996 oslavilo 100leté výročí založení první stavební firmy jejím zakladatelem Josefem Podzimkem.

V roce 2003 založili Jan, Martin a Josef Podzimkovi novou společnost s názvem Dřevovýroba Podzimek s.r.o., která je dnes součástí Seskupení firem Podzimek. Moderní sídlo společnosti i výrobní hala jsou umístěny v původním areálu v Třešti.

Z původní úzce specializované firmy, která se zabývala především realizacemi dřevěných podlah, je dnes flexibilní společnost se širokým sortimentem a výrobním programem.

V současné době lze výrobní program rozdělit na tyto hlavní oblasti působnosti:

podlahy: historické čtverce a podlahy z masivu (také z exotického dřeva)
výroba oken: atypická dřevěná okna
zpracování materiálu HI-MACS®

Dalšími produkty ze dřeva nebo s použitými dřevěnými prvky v portfoliu Dřevovýroby Podzimek jsou např. krásná schodiště, terasy, fasády.

Ve výrobě jsou při zpracování dřeva použity nejmodernější technologie, včetně CNC obrábění. Dokážeme tak výrobní program přizpůsobit Vašim přáním a požadavkům a uskutečnit velmi neobvyklé realizace a prvky ze dřeva pomocí CNC obrábění.

Dřevovýroba Podzimek spolupracuje s předními českými architekty, projektanty a stavebními firmami. Prvky dřeva jsou použité v developerských projektech nebo při rekonstrukcích historických objektů.

V současné době firma zaměstnává celkem 34 stálých zaměstnanců a v sezóně až 50.