logo

Projekt rekonstrukce podlah ve Vile Lanna v pražské Bubenči se začal připravovat v prosinci roku 2014, kdy došlo k prvnímu kontaktu a byl sestaven odhad ceny budoucího díla. Investorem byla Akademie věd ČR, prostřednictvím svého Střediska společných činností AV ČR, v.v.i., které je zároveň provozovatelem objektu.

Zadáním bylo provést kompletní rekonstrukci, resp. výměnu podlahy ve velkém sále v 1. N.P. v ploše 110 m2, dále pak repasi, případně hloubkové čištění s následným olejováním v dalších prostorách této památkově chráněné budovy.

Stěžejní částí díla byl tedy velký sál v 1. N.P.

Zde, po prvotní sondáži, bylo zjištěno, že podlaha se skládá z jednoduchých dubových mozaikových čtverců o tl. lamel cca 10 mm, založených na podkladním čtvercovém rámečku se třemi příčkami ze smrkových přířezů téže tloušťky. Vzhledem k tomu, že podlaha je poměrně značně zatěžována, a to i bodově, například klavírem, ukázalo se toto použití částečně duté podlahy naprosto nevhodným. Čtverce byly přibíjeny přes drážku na prkenný záklop, lokálně, zřejmě po opravách, bylo objeveno i lepidlo. Tento záklop bylo rozhodnuto zachovat, vzhledem k jeho velmi dobrému stavu.

Jako nové řešení konstrukce podlahy bylo zvoleno souvrství OSB desky o tl. 12 mm, montované příčně k prknům, lepené k záklopu polyuretanovým pěnovým lepidlem a šroubované vruty. Na tento nový povrch byly následně lepeny masivní dubové čtverce o tl. 19 mm ve vzoru „Vídeňský kříž“. Čtverce bylo potřeba vyrobit přesně na míru, vzhledem k použití bordury z dubových palubek, tak, aby na styku čtverců s bordurou nevznikaly nevzhledné dořezy a čtverce navazovaly přesně v polovině úhlopříčky. Lepidlo použité k montáži čtverců bylo tvrdě elastické PU lepidlo UZIN MK 92S. Následně byla podlaha broušena s trojitým tmelením mezi procesy. Konečná povrchová úprava byla provedena 2komponentním tvrdým voskovým olejem PALLMAN MAGIC OIL 2K.

Celý proces demontáže původní podlahy a montáže nové byl prováděn s ohledem na aktuální stav budovy, kdy většina interiérů je relativně krátce po restauraci štuků, nástěnných maleb a fresek. Proto byl dodavatelem uvnitř místnosti vytvořen „stan“ z dřevěné konstrukce, pokryté PE foliemi, tak, aby byl celý hodnotný a krásně zrestaurovaný secesní interiér chráněn před poškozením byť jen prachem.

Celá akce, díky dobrému naplánování a kvalitní komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem, proběhla ke spokojenosti všech stran a Vila Lanna získala zpět další část své historicky dané krásy.

 

V Praze, dne 19.11.2015

Ing. Miloš Brzobohatý

Dřevovýroba Podzimek s.r.o